16 53
16:53-1401/3/6 1401 3 6 1401/3/6
پارچه ترمه در ایران از قدمت تاریخی بالایی برخوردار است. در زمان های قدیم ترمه مانند فرش با دست بافته می شد ولی امروزه به صورت نیمه صنعتی...

2,870,000 تومان