13 19
13:19-1400/2/26 1400 2 26 1400/2/26
پارچه ترمه در ایران از قدمت تاریخی بالایی برخوردار است. در زمان های قدیم ترمه مانند فرش با دست بافته می شد ولی امروزه به صورت نیمه صنعتی...

2,870,000 تومان